Het wandelseizoen is helaas weer voorbij in 2020 gaan wij weer naar diverse mooie wandeltochten. Vergeet ook onze tocht niet op 18 januari 2020 in Zalencentrum de Buorskip

Lid worden van de Trochsetters.

Iedereen die van wandelen houdt kan lid worden van de wandelvereniging.

Je hoeft niet meteen lid te worden van de vereniging, je mag best een paar keer meewandelen om te kijken of de vereniging bij je past, voordat je lid wordt.

Je kan op 2 verschillende manieren lid zijn van de ‘Trochsetters’ De meeste leden zijn gewoon lid van de ‘Trochsetters’. De volgende punten zijn dan van toepassing: Contributie per maand € 7,-- / per jaar € 84,--

Van de contributie worden de volgende onderdelen betaald:
1. Inschrijfgeld aan 12 wandeltochten.
2. Reiskosten met de bus.
3. Ledenvergadering/ bingoavond.

U kunt naast het lidmaatschap van de ‘Trochsetters’ ook lid worden van de KWBN. (De landelijke bond) De Contributie is dan per maand € 8,-- / per jaar € 96,--

Van de contributie worden de volgende onderdelen betaald:
1. Inschrijfgeld aan 12 wandeltochten.
2. Reiskosten met de bus.
3. Ledenvergadering/ bingoavond.
4. Afdracht aan KWBN/Wandelsportorganisatie Nederland, u ontvangt dan het (LWP) Landelijke Wandelprogramma en u ontvangt het Wandelsport magazine.

Letop! Contributie moet vanaf nu betaald worden op het volgende

IBANnummer: NL91RABO 030.90.64.570
.

Graag voor 1 juli betalen op bovenstaand nummer. Lidmaatschap wordt na opzegging in december beëindigd, u bent dus het hele jaar lid.

Ook is er de mogelijkheid om per tocht te betalen. Dit kost € 10,-- per keer dat u met ons mee gaat. U betaalt de € 10,-- contant aan de penningmeester. Van dit bedrag worden de volgende onderdelen betaald:
1. Reiskosten met de bus.
2. Inschrijfgeld aan de wandeltocht
3. Herinnering aan de tocht.

   
© deComVlugt