De volgende wandeltocht is de Drenthe Wandelfestijn van Wsv De Tippelaar uit Klazienaveen.
Lidmaatschap de Trochsetters

Je kunt op 2 verschillende manieren lid zijn van de ‘Trochsetters’.

De meeste wandelaars zijn gewoon lid van de ‘Trochsetters’.
De contributie is dan € 7,-- per maand of € 84,-- per jaar.

Van de contributie worden de volgende onderdelen betaald:
1. Inschrijfgeld aan 12 wandeltochten.
2. Reiskosten van de bus.
3. Ledenvergadering/ bingoavond.

Je kunt naast het lidmaatschap van de ‘Trochsetters’ ook lid worden
van de KWBN. (de landelijke bond)
De Contributie is dan € 8,50 per maand of € 102,-- per jaar.
Voor dit lidmaatschap ontvangt u bovendien het LWP
(Landelijk Wandel Programma) en het Wandel.nl magazine.
!!!Let op!! Deze contributie is met € 0,50 per maand verhoogd!!!

Lidmaatschap wordt na opzegging in december beëindigd,
je bent dus het hele jaar lid.
In dit programmaboekje is voor iedereen een briefje bijgesloten waar
het te betalen contributiebedrag op staat vermeld.
Contributie kan worden betaald op het volgende:

IBANnummer: NL91RABO 030.90.64.570 t.n.v. ‘Trochsetters’.


Wandelaars die een keer mee willen wandelen zonder dat ze lid zijn
van de Trochsetters, betalen 10 euro per keer.
Dit is voor de bus, de inschrijfkosten en de evt. herinnering.
   
© deComVlugt