De volgende wandeltocht is op 20 augustus, het is de Zomerwandeltocht in Feanwâlden.

Opstapplaats

Met een bus van Dalstra vertrekken we vanuit Drachten naar de startplaats van de wandeltocht.


Opstapplaatsen voor de bus:

1. Hoek deTijen/Frisia/De Meer (bij de brievenbus), 
    Voor leden vertrekt de bus altijd om 10 uur vanaf hier.

2. Voor de Lawei
3. Unia (bij gezinsvervangend tehuis).

   
© deComVlugt